Ceza Avukatı Ücretleri 2020 – En Güncel Ceza Avukatı Ücretleri

Avukatlıkta branşlaşma olmamasına karşın bazı kişilerin kendilerini çoğunlukla ceza avukatı olarak tanıttığını görüyoruz. Ceza avukatı ve ağır ceza avukatı ifadelerini halk içinde çoğunlukla duyuyoruz. Direkt kişinin özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda müdafa işlemini icra eden ceza avukatları için 2020 senesinde ücretler ne kadar? Şahıs özgürlüğü ve mağdur hakları şeklinde en kırılgan mevzularla uğraşan ceza avukatlarının ceza avukatı ücretleri 2020 senesinde zamlandı mı?

Bu yazımızda ceza avukatı nedir, hakikaten ceza avukatı diye bir şey var mı, ceza avukatı sanık yerine beyanda bulunabilir mi, ceza avukatı aynı davada birden fazla kişiyi savunabilir mi, ceza avukatı emek verme alanları, ceza avukatının bir davadaki vazife çerçevesi ve süresi, ceza avukatı ücretleri ve ağır ceza avukatı ücretleri şeklinde mevzularda detaylı data bulabileceksiniz.

ceza avukatı ücretleri 2020

ceza avukatı ücretleri 2020

Ceza Avukatı Nedir?

Ceza davalarına girip soruşturma esnasında şüphelilerin korumak için çaba sarfeden kişilere ceza avukatı denmektedir. Ceza avukatı ücretleri 2020 yazımızın derhal başlangıcında yanlış bir bilgiyi düzeltelim. Şunu kati bir halde ifade etmemiz gerekir ki Türkiye’de yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma söz mevzusu değil. Doğrusu “ceza avukatı” “ağır ceza avukatı” şeklinde ifadeler gerçeği yansıtmıyor. Hatta yasal olarak bu şekilde bir tarif olmadığı için, televizyonda kendilerini “ceza avukatı” olarak tanıtan kişiler de yasal bir fiil gerçekleştirmiş olmuyor. Sadece halk içinde ceza davalarına giren avukatlar “ceza avukatı” ya da “ağır ceza avukatı” ismiyle tanındığı için, ikimiz de bu yazımızda aynı avukatları ceza avukatı olarak ifade etmeye devam edeceğiz.

Ceza avukatının görevi, kim bilir en fazla mesuliyet ve yüksek şuur isteyen görevdir. Bundan dolayı her ne kadar öteki braşlarda da kişinin hakkı savunulsa da, ceza avukatları direkt kişilerin özgürlüğü ile ilgili mevzularda müdafa yapmaktadırlar.

Ceza Avukatı Emek verme Alanları

Ceza avukatı ücretleri 2020 yazımızın devamında ceza avukatlarının emek verme alanlarıyla ilgili data vermek istiyoruz. Ceza avukatının emek verme alanları aslen fazlaca kısıtlı ve belirlidir. Kabahat teşkil edebilecek her türlü dosyaya bakmak ceza avukatlarının görevidir. Emek verme alanları kısıtlı olmasına karşılık ceza avukatları, barış ceza dava ve duruşmaları başta olmak suretiyle birçok değişik dalda hizmet verir.

Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Ağır ceza avukatı ya da ceza avukatı aynı anlamlara gelir. Ceza davalarına giren avukatlara halk içinde “ceza avukatı” ya da “ağır ceza avukatı” denmektedir. Branşlaşmanın olduğu ülkelerde resmi ağır ceza avukatları bulunabilir. Sadece Türkiye’de branşlaşma mevzuatta yer almadığı için aslen avukatların kanıtlanmış birer uzmanlık alanı bulunmamaktadır.

Mevzuatta Hakikaten Ceza Avukatı Diye Bir Şey Var Mı?

Bir çok ülkede avukatlık mesleğinde braşlaşma teşvik ediliyor ve avukatlık branşları yasal olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada avukatlık mesleğinin braşlaştığı biliniyor. Fakat Türkiye’de branş avukatlığı mevzuatta yer almamaktadır. Buna karşın mesela boşanma davalarında vazife alan avukatlar kendilerine “boşanma avukatı” diyebilmektedir.

Ceza avukatı ücretleri 2020 listemize göz atmadan ilkin çokça meydana getirilen bu hatası düzeltmek istedik. Avukatlık Kanununa nazaran avukatların her türlü davada müvekkillerini müdafa hakları vardır. Dolayısıyla her avukatın ceza dosyalarında emek verme imkanı vardır. Sadece “ceza avukatı” isimlendirmesi, avukatlık mesleğinde branşlaşma mevzuatta yer almadığı için, resmi bir isimlendirme değildir.

Ağır Ceza Avukatı Diye Bir Şey Var Mı?

Ağır ceza avukatı kelimesi ceza avukatı kelimesiyle aynı anlamda, ceza davalarına giren avukatlar için kullanılmaktadır. Mevzuatta ağır ceza avukatlığı diye bir şey yoktur.

Ceza Avukatı Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir Mi?

Ceza avukatlığı mevzusunda en fazlaca dört gözle beklenen soruların başlangıcında, ceza avukatı sanık yerine beyanda bulunabilir mi sorusu geliyor. Ceza avukatı sanığın yalnızca hukuk önündeki temsilcisi olup, mahkeme önünde müvekkilini hukuki boyutta savunabilir, sadece savunduğu kişiymiş şeklinde beyanda bulunamaz. Yargılanan şahsın vakayla ilgili bilgisini kendi ağzından mahkemede aktarması gerekmektedir. Avukatın beyanı fazlaca önemlidir, sadece aslolan olan vakası yaşamış kişinin kendisini iyi mi ifade ettiğidir.

Ceza Avukatı Mahkemede Neler Yapabilir?

Ceza avukatının mahkemede yapabileceği işlerin sınırları bellidir. Bir ceza avukatı mahkemede şunları yapabilir:

 • İsterse sanığı temsilen kanıt sunabilir
 • İsterse sunulan delillerin değerlendirmesini yapmış olup paylaşabilir
 • İsterse hukuki boyutta lüzumlu itirazları yapabilir
 • Tanıklar, müştekiler ve yargılama makamı dışındaki kişilere vakayla ilgili sorular sorabilir

Ceza Avukatı Aynı Davada Birden Fazla Kişiyi Savunabilir Mi?

Ceza avukatı ücretleri 2020 senesinde ne kadar olacak sorusuna cevap vermeden ilkin en fazlaca dört gözle beklenen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Bir ceza davasıyla karşı karşıya olan kişilerin en fazla merak etmiş olduğu konulardan bir tanesi de bir ceza avukatının aynı davada birkaç kişiyi savunup savunamayacağı mevzusudur. Ceza avukatının aynı davada birden fazla kişiyi müdafa izni ve yetkisi vardır. Hatta tek bir ağır ceza avukatı, aynı mahkemede yüzlerce kişiyi bile savunabilir. Buradaki tek kriter avukatın savunduğu kişiler içinde çıkar çelişkisinin ortaya çıkmamasıdır.

Eğer çıkar çelişkisi ortaya çıkarsa bu durum davanın geleceğine fazlaca ciddi anlamda tesir edecektir. Mesela avukatın, bir şahıs hakkında yapmış olduğu müdafa, öteki müvekkilinin aleyhinde gerçekleşebilir. Bu durumda avukat, müvekkilinin aleyhine çalışmış olur. Oysa avukatın müvekkilini savunması gerekmektedir.

Ceza Avukatının Davalar Vazife Süresi

Ağır ceza avukatı mahkeme sonucu kesinleşinceye kadar davayı izlemek durumundadır. Mahkemeden karar çıkmış olduğu anda ceza avukatının görevi biter. Ağır ceza avukatı Yargıtay aşamasını da takip etmekle yükümlüdür sadece avukatlarla Yargıtay aşamasını hariç tutarak sözleşme yapmak da mümkündür. Doğrusu bir ceza avukatıyla anlaşmadan ilkin, anlaşmanın Yargıtay aşamasını kapsayıp kapsamadığı konuşulmalı ve sözleşmede bu madde açık bir halde yer almalıdır.

Ceza avukatı ücretleri 2020 zamlarıyla beraber bu tür küçük konulardan da etkilenmektedir. Ek olarak avukatın sözleşmeyle çizilmiş görevi bir tek belirli soruşturma işlemleri için geçerliyse, o işlemin sona ermesiyle ceza avukatının görevi de biter. Kısacası bir ceza avukatının vazife süresini o avukatla yaptığınız sözleşme belirler. Dolayısıyla bir ceza avukatıyla anlaşmadan ilkin hazırladığınız sözleşmenin neleri kapsayıp neleri kapsamadığı mevzusunda güvenilir olmanız gerekir.

ceza avukatı ücretleri 2020Ceza Avukatının Bakmış olduğu Davalar Nedir 2020?

Bir ağır ceza avukatı birçok değişik alanda davalara ve hukuki işlere bakabilmektedir. Türkiye’de genel anlamda ceza avukatlarının mirasçılık belgesi almak isteyenlerle çalmış olduğu ve vesayet ve kayyım davalarına bakmış olduğu görülmektedir.

Mirasçılık Belgesi Avukat Tutarı

Eğer bir ceza hukukçusuyla mirasçılık belgesinin alınması için çalışırsanız, mirasçılık belgesi avukat tutarı şu şekilde şekillenecektir:

 • Terkin ve miras iade davaları için 10.340 TL
 • Vasiyetnamenin iptali davaları için 9.020 TL
 • Tapu iptali ve tescil davaları için 12.870 TL
 • Ecrimisil davaları için 5.170 TL ve %10

Bu ücretler, Barolar Birliği’nin tavsiye ücretleridir. Baronun tavsiye ücretleri genel anlamda fazlaca pahalı bulunur ve birçok avukat bu ücretlerle iş bulamadığı için, ücretleri kırma yoluna giderler. Aslolan mühim olan, Resmi Gazete’de gösterilen avukatlık asgari ücret tarifesidir. Hiçbir avukat o tarifenin altına çalışamaz, sadece baro tavsiye tutarları, resmi asgari ücret tutarının fazlaca üstünde olduğu avukatlar tarafınca yüksek oranda kayda alınmamaktadır.

Lütfen dikkat: Miras hukuku değişik bir emek verme alanıdır sadece internette kendisini ağır ceza avukatı olarak tanıtan kişiler, çoğu zaman bu işlemleri de yaptıkları için, biz mirasçılık belgesi alma avukat ücretleri tarifesini gene de sizlerle paylaşmak istedik.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Ceza Avukatı Tutarı Hakikaten Geçerli Mi?

Ceza avukatı ücretleri 2020 senesinde Resmi Gazete’de gösterilen avukatlık asgari ücret tarifesiyle belirlenmiştir. Bazı kişiler ceza avukatlarının kendilerinden fazlaca para talep ettiğini, bu parayı fazlaca fazla bulduklarını ve bu miktarın, avukatlık asgari ücret tarifesindeki miktarla çeliştiğini ifade etmektedir.

Ilk olarak avukatlık asgari ücret tarifesinin asgari kısaca en düşük miktarları ifade eden bir tarife bulunduğunu hatırlatalım. Bir avukat bu söz mevzusu tarifenin altında iş yapması imkansız, sadece bir üst sınır söz mevzusu değildir. Bu yüzden çoğu zaman avukatlar en düşük miktarla emek harcamayı kabul etmek istemezler. Ek olarak ceza avukatlığı, doğası gereği pahalı ücretleri olan bir avukatlıktır. Kişinin özgürlük hakları savunulacağı için fazlaca ciddi ve pahalı bir mevzudur. Bu yüzden ceza avukatları ücretleri hakikaten pahalı olabilmektedir.

Tutarları belirleyen unsurlar içinde avukatın tecrübesi ve birikimi de yer verilmiştir. Ceza davalarında kişilerin özgürlüğü şeklinde fazlaca mühim bir mevzu savunulduğu için, birçok şahıs iyi bir netice alabilmek için tecrübesi ve başarısı kanıtlanmış avukatlarla emek harcamayı tercih etmektedir. Haliyle bu tür ceza avukatlarının avukatlık tutarı yüksek olacaktır. Fiyatlar size yüksek geliyorsa, daha uygun fiyatlı avukatlarla emek harcamayı tercih edebilirsiniz.

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza avukatı ücretleri 2020 senesinde ceza avukatının katılacağı davanın hangi mahkemede olacağı ve dava içinde ne olduğu ile direkt ilgilidir. Resmi Gazete’de belirtilen asgari fiyattan çalışan bir ceza avukatı, ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 1.030,00 TL ücret almaktadır.

Gene asgari fiyattan çalışan bir ceza avukatı barış hukuk mahkemelerindeki davaları izlemek için 1450,00 TL, barış ve infaz hakimliklerindeki davaları izlemek için 1.320,00 TL, asliye mahkemelerindeki davaları izlemek için 3.400,00 TL, ağır ceza mahkemelerindeki davaları izlemek için 6.810,00 TL ücret alacaktır.

Sadece ceza mevzusu, insanların hürriyetini direkt kısıtladığı için fazlaca mühim bir mevzudur ve insanoğlu çoğu zaman asgari tutarın fazlaca üstünde ücretleri ödemeyi kabul edebilmektedir. Bu çerçevede fazlaca deneyimli ve donanımlı, başarısını kanıtlamış avukatlarla çalışmak mahkemedeki başarıyı arttırabileceği kadar, ceza avukatı ücretlerini de son aşama yukarılara çekmektedir.

Avukat Ücretleri Taksitle Ödenir Mi?

Bilhassa ağır ceza davalarında özgürlüğünün kısıtlanmasından korkan insanoğlu fazlaca başarı göstermiş avukatlarla çalışıp fazlaca büyük ücretler ödemeyi kabul edebiliyor. Bu çerçevede ceza avukatı ücretleri 2020 senesinde taksitle ödenebilir mi sorusu gündeme geliyor. Avukatlık ücretlerini taksitle ödemenin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Günümüzde birçok avukatlık bürosu, ödemeleri taksitle alabilmektedir. Bu aşamada çalışacağınız avukatın bürosu taksitli ödeme kabul ediyorsa, avukatlık ücretini ödeme işleminizi kredi kartına taksitle gerçekleştirebilirsiniz.

Ağır ceza avukatı ücretleri yüksek miktarlar olabileceği için, kredi kartı ödemelerinde vade farkı uygulanınca ortaya ciddi farklar çıkabilir. Bu mevzuda ödeme işleminizi yapmadan ilkin dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

Ceza Avukatları Başka Davalara Bakar Mı?

Her avukatın her davaya bakma hakkı vardır. Kimi zaman ceza avukatı olarak malum kişiler, başka türde bir dava için sizden değişik ücretler talep edebilirler. Her dava türünün ücretlendirmesi değişik olmaktadır. Bu konudaki tavsiyemiz, hakikaten bu branşta çalışan ve başka branştaki dosyaları kabul etmeyen avukatlara yönelmeniz.

Bir avukat hakikaten ceza alanında çalışıyorsa başka alanlardaki dosyaları kabul etmeyecektir. Sadece bir avukat, kendisini hem ceza avukatı, hem de boşanma avukatı olarak tanıtabilir. Bu tür durumlarla karşılaşırsanız, o avukatın yeterince uzman bir avukat olmadığı yönünde kuşku etmeniz, haklı bir kuşku olacaktır. Hakikaten ceza mevzularıyla uğraşan bir ağır ceza avukatı başka alanlarda dosya kabul etmez. Bunun birçok örneği vardır.

Ceza alanına yoğunlaşmış meşhur ağır ceza avukatlarının ömürlerini bu alana verdiklerini 40-50 senedir bir tek bu alanda çalıştıklarını ihmal etmeyin.

Ceza Avukatı Ücretlerine Zam Var Mı?

2020 senesinde gösterilen avukatlık asgari ücret tarifesiyle tüm alanlarda avukatların alacağı en düşük ücretler minimum %20 oranında arttı. Böylece ceza avukatı ücretleri 2020 senesinde zamlanmış oldu. Avukatlık tarifesi her yıl başlangıcında güncellendiği için bir sonraki zammın 2020 senesi içinde olma ihtimali yok. 2021 senesinde avukatlık tarifesi güncellenince, ceza avukatı ücretlerine yine zam gelecektir.

Sadece fazlaca mühim bir hususa daha değinmemiz gerekiyor. Avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretler en düşük ücretler olup, birçok ceza avukatı bu ücretlerin yukarında ücretlendirme yapmaktadır. En doğru fiyat için çalışmak istediğiniz ceza avukatının kapısını çalmanız en doğru hareket olacaktır. Başarılarını kanıtlamış tecrübeli bir ağır ceza avukatı sizden asgari tutardan on kat fazla ücret bile isteyebilir.

En İyi Ceza Avukatı Kim?

Son aşama mühim olan bu mevzuda en iyi ceza avukatıyla çalışmak isteyebilir ve bu yüzden ceza avukatı ücretleri 2020 listesini araştırıyor olabilirsiniz. Bu araştırmayı adlar üstünden yapmak yerine, daha genel yargılar üstünden yapmış olursanız sonuca ulaşmanız daha kolay olacaktır. Gelin hep beraber bazı temel sorular sorarak bu kriterlerin ne işe yaradığını anlamaya çalışalım:

 • Beraber çalışacağınız ve sizi temsil edecek ceza avukatının, yargılandığınız (ya da şikayetçi olduğunuz) mevzuda uygulama tecrübesi var mı?
 • Sizi temsil edecek avukat bir tek ceza davalarına mı bakıyor, yoksa hangi dava olsa ilgileniyor mu?
 • Karşı karşıya görüşme yaptığınızda sizi anlayıp, en fazlaca kaygı ettiğiniz noktalarda size bilgilendirici cevaplar veriyor mu?
 • Üstüne almış olduğu sorumluluğun bilinciyle mi hareket ediyor, yoksa genel geçer cümleler mi kuruyor? (Doğru ceza avukatı asla belli olmayan netice üstüne konuşmaz ve “kati çıkartırız” şeklinde vaatlerde bulunmaz.)
 • Beraber çalışacağınız avukatın ücretleri ortalamanın üstünde mi? (Başarı göstermiş ağır ceza avukatları fazlaca talep görmüş olduğu için avukatlık ücretleri mantıken daha pahalıdır. Aksi bir durum mümkün değildir.)
 • Beraber çalışacağınız ağır ceza avukatıyla bir ilişkiniz var mı? (Var ise, muhtemelen bir tek onu tanıdığınız için dosyayı ona emanet ediyorsunuz ve bu durum, sizin aleyhinize olabilir.)

Bu temel kriterlere riayet ederek bütçenize uygun bir ceza avukatıyla çalışmanızı tavsiye ederiz. Hakikaten uygun fiyatlarla çalışan fazlaca başarı göstermiş ceza avukatları bulmak mümkün olabilmektedir. Bu kriterlerden bizce en önemlisi, bir avukatın birkaç değişik alanda çalışıp çalışmadığı kriteridir.

Yalnız ceza alanına yönelmiş bir avukat, kimi zaman tecrübesiz de olsa fazlaca iyi işler başarabilir. Bu yüzden eğer ceza avukatı ücretleri 2020 senesinde size fazla geliyorsa ve uygun fiyatlı bir alternatif arıyorsanız, bazı avukatlarla tecrübesi azca olduğundan görüşmemezlik yapmayın.

Fazlaca iyi bir avukat sizi paranızı alıp geçiştirebilir. Öte taraftan fazlaca azca tecrübesi olan bir ağır ceza avukatı, sizinle hakikaten ilgilenerek, size son aşama ustalaşmış bir yardım sağlayabilir.

Bu kriterlerden en önemsizi ise bizlere nazaran ücret kriteridir. Fazlaca iyi bir avukatın fazlaca uygun fiyatlarla emek harcaması elbet akla yatkın değildir, fakat hakikaten uygun fiyatlarla çalışan iyi avukatlar bulmak {hiç de} zor değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir