Devlet Destekli Tarım Sigortası Nedir? Nasıl Yapılır?

Ziraat Sigortası Nedir?

2005 senesinde tarımsal ürün üreticilerinin çeşitli riskler sebebiyle uğrayabileceği zararların tazmin edilebilmesini sağlamak için ziraat sigortası uygulama esaslarının belirlendiği Ziraat Sigortaları Kanunu çıkarılmıştır. Bu kapsamda bitkisel ürünler ve bitkiler, tarımsal yapılar, seralar, ziraat aletler- makineleri ile çiftlik hayvanları kuraklık, sel, dolu, yangın, kaza, böcek istilası, hayvanların maruz kalabileceği zararlara karşı sigortalanmaktadır. Bu kapsamda yapılacak tüm sigortalar Tarsim – Tarım Sigortaları Havuzunda toplanır ve tazminler buradan yapılır.

Hangi Tür Sigortalar Vardır?

Ziraat sigortaları kapsamında yer edinen sigorta türleri şunlardır:

 • Bitkisel Ürün Sigortası: Yaş sebze meyve ve kesme çiçekler için yağmur, sel, dolu şeklinde etkenlerin verdiği zararların sigortalanmasıdır. İlave olarak dolu ağı ve örtü sistemleri de poliçe kapsamında istenirse dahil edilebilir.
 • Sera Sigortası: Yapılacak değerlendirmeye gore değişmekle beraber dolu, yangın, zelzele, sel ve kar ağırlığı şeklinde risklere karşı örtü, iskelet, teknik donanım ve ürünün sigortalanmasıdır.
 • Büyükbaş Hayvan Sigortası: Süt ve adam besi sığırları ile mandaların çeşitli hayvansal hastalıklar (kuduz ve anthrax hariç tüberküloz, şap şeklinde) ve gebelik ya da cerrahi müdahale sonucu ölüm, yavru atma, yavru ölümü şeklinde risklere ilave olarak böcek/yılan sokması, kaza, zehirli davet otlarına bağlı zehirlenmeler, naturel afetler, güneş çarpması, yangın patlama vs. riskler de sigorta kapsamına girmektedir.
 • Küçükbaş Hayvan Sigortası: Büyükbaş Hayvan Sigortasında sayılan risklere karşı koyun, keçi, koç ve tekelerin sigortalanmasıdır.
 • Kümes Hayvanları Sigortası: Lüzumlu güvenlik ve hijyen önlemleri alınmış (bio güvenlik şeklinde) tesislerdeki kümes hayvanlarının her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, naturel afetler, kaza ve zehirlenmeler, yangın, patlama ya da mecburi kesim şeklinde nedenlerle sigortalının uğrayabileceği zararlar sigorta kapsamındadır.
 • Su Ürünleri Sigortası: Deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri, kafes ve ağlar sigorta konusunu oluşturmaktadır. Sigorta kapsamında yetiştirici kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, her türlü hastalık her türlü naturel afet, kazalar, yırtıcılar ve alp patlaması sebebiyle ortaya çıkabilecek ölüm ve fizyolojik kayıplar kaynaklı zararlar tazmin edilir.
 • Arıcılık Sigortası: Bu sigorta kapsamında çağdaş, içinde arı olan ve plakalı kovanlar ve içlerindeki arılara fırtına, hortum, yangın, heyelan, taşıt çarpması, yırtıcı hayvan saldırısı ve kovanların nakliyesi esnasında meydana gelebilecek olan kazaların vereceği zararlar yer verilmiştir.
 • İlçe Bazlı Kuraklık Verimi Sigortası: Bakanlar kurulu sonucu ile belirlenecek olan ilçelerde kuru tarımı meydana getirilen buğday, arpa, yulaf şeklinde ürünler ve sertifikalı tohumluk ürünlerince ilçe genelinde meydana gelebilecek kuraklık, don, sıcak rüzgar, aşırı rutubet, aşırı yağış şeklinde nedenlerle gerçekleşen verim kaybı sigortalanmaktadır.

Iyi mi Yaptırılır?

 • Kayıt

Ziraat sigortalarından herhangi birini yaptırabilmek için ilgili ürün türündeki üretici sistemine kayıt olmak gerekmektedir. Bitkisel Ürün ve Kuraklık Verim Sigortası için Ziraatçi Kayıt Sistemine, Arıcılık Sigortası için Arıcılık Kayıt Sistemine, Su Ürünleri Sigortası için Su Ürünleri Kayıt Sistemine, Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Sigortaları için Türkvet’e kayıtlı olunması gerekmektedir.

 • Müracaat

İlgili yıla ilişik Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerini güncelledikten sonrasında ziraatçi dilediği Tarsim üyesi sigorta şirketi acentesine başvurarak (Pek oldukça bankada da bu işlem yapılabilmektedir) acentenin sistem üstünden poliçeyi oluşturmasını sağlar. Sonrasında yapılacak değerlendirmeler ve sigortalının talepler doğrultusunda poliçeye son şekli verilerek imzalanır.

 • Prim Ödenmesi

Poliçeye son şekli verildikten sonrasında ödenmesi ihtiyaç duyulan prim tutarı da netleşecektir. Poliçede yer edinen bu tutarların bitkisel ürünlerde don teminatında %66’dı öteki sigorta ve güvence türlerinde ise %50’si devlet tarafında ödenmektedir. Sigorta ettiren kendi ödemesi ihtiyaç duyulan tutarı bitkisel ürünlerde ile %25 peşin kalanı hasat sonuna, ufak/büyükbaş hayvancılık, arıcılık, sera ve su ürünleri sigortalarında ise %25 peşin kalanı 5 taksit şeklinde ödeyebilir.

Bundan önceki yazımız olan Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Şartları Nelerdir? 2020 başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir