Tapu Vekalet Ücreti 2020 – En Güncel Tapu Vekalet Ücreti

Başka bir şahıs adına gayrimenkul satışı gerçekleştirmek ya da kendi gayrimenkulünü başka birisi aracılığı ile satmak isteyenler tapu vekalet tutarı 2020 senesinde ne kadar sorusunun yanıtını merak ediyor. Uzaktaki bir gayrimenkulün satışı için güvenilir birisine tapu vekaleti vermek, sıkça tercih edilen yöntemlerden bir tanesi.

Peki tapu vekaleti nedir? Kimler tapu vekaleti verebilir? Tapu vekaleti ne işe yarar? Tapu vekaleti vermek için lüzumlu olan belgeler nedir? Tapuda vekalet ile satış iyi mi gerçekleşir? Ev satışı için vekaletname verme tutarı ne kadar? Noter tapu vekalet tutarı 2020 senesinde değişti mi? Tüm bu soruların cevaplarını yazımızda bulabileceksiniz.

tapu vekalet ücreti 2020

tapu vekalet tutarı 2020

Tapu Vekaleti Nedir?

Tapu vekaleti, sahibi olduğunuz tapuya ilişkin işlemlerde sizin adınıza hareket edebilmesi için başka bir kişiyi yetkilendirme işleminin adıdır. Tapu vekaleti ikinci kişilere genel ya da sınırı olan bir yetki verebilmektedir. Bu yetkinin sınırlarını tapu sahibi belirler. Söz mevzusu yetki, hukuki bir yetki olduğundan, vekalet verdiğiniz şahıs sizin adınıza hukuki işlemleri de yürütebilir. Vekil olacak şahıs, gerçek bir şahıs olabileceği şeklinde, tüzel bir kişilik de olabilir. Eğer noterde aslına bakarsak çok da fazla güvenmediğiniz birisi için özensiz bir vekaletname düzenleyip bu durumu önemsemezseniz, o şahıs tarafınca mağdur edilebilirsiniz. Tapu vekalet tutarı 2020 mevzusuna geçmeden ilkin tapu vekaleti ile ilgili en oldukça dört gözle beklenen sorulara yanıt vermek istiyoruz. Tapu vekaleti ile ilgili en oldukça dört gözle beklenen konuların başlangıcında tapu vekaletinin kapsamı gelmektedir.

Tapu Vekaleti Ne İşe Yarar?

Tapu vekalet tutarı 2020 ücret tablomuzu paylaşmadan ilkin tapu vekaleti ile ilgili dört gözle beklenen tüm soruları yanıtlıyoruz. Peki tapu vekaleti ne işe yarar? Düzgüsel şartlarda hepimiz haiz olduğu tapuyla ilgili işlemlerini tapu dairesine giderek yaptırma olanağına haizdir. Fakat bazı nedenlerden dolayı tapu dairesine gidemeyebilirsiniz. Mesela yoğun olup zaman bulamayabilir, tapu dairenizden uzakta ve başka bir şehirde olabilir ya da bir sıhhat sorunuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu tür durumlarda tapu dairenize gitmeden, tapu ile ilgili işlemlerinizi başkasına yaptırmak için, işlemleri yaptırmak istediğiniz kişiye tapu vekaleti verebilirsiniz. Daha detaylı data için lütfen aşağıda yer edinen “Tapu Vekaleti İle Neler Yapılabilir?” başlıklı kısmı okuyun.

Avukata Tapu Vekaleti Vermek Ne İşe Yarar?

Tapu vekaleti bir tek satış işlemleri için yapılmaz. Eğer yoğunsanız, vaktiniz yoksa bir avukata ya da emlak müşavirine tapu vekaleti vererek tapunuzun getirmiş olduğu birçok yükten sıyrılabilirsiniz. Bir avukata ya da emlak müşavirine tapu vermek şu işlemlerin vekil tarafınca yürütülebileceği anlamına gelebilir:

 • Belediye ve öteki kuruluşlardan sizin adınıza tapu devri için ihtiyaç duyulan tüm harita ve belgelerin temin edilmesi
 • Tapunuzla ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki işlemleri kovuşturmak
 • Elektrik, su ve telefon şeklinde mecburi abonelikleri tamamlamak

Ortalama iki saat sürecek bir vekaletname işlemiyle, birçok yükten kurtulabilirsiniz. Bilhassa yurt haricinde yaşıyorsanız tapu vekaleti yardımıyla devamlı Türkiye’ye gelip gitme derdinden kurtulabilirsiniz.

Tapu Vekaletinin Kapsamı Nedir? Tapu Vekaleti İle Neler Yapılabilir?

Tapu vekaletinin kapsamı nedir? Tapu vekaleti kişilere hangi yetkileri veriyor? Eğer noterde düzenlenen sözleşmede tapu vekaletinin kapsamı tam anlamıyla belirtilmediyse, kapsam bir tek gerçekleşecek işlemle ilgili olmaktadır. Mesela bir notere gittiğiniz ve bir başka kişiye “evinizin satışı için vekalet vermek istediğinizi” söylediniz. Noterlik çalışanı bir tek o satış işlemini kapsayan bir sözleşme düzenleyecektir.

Notere gittiğinizde vekaletin kapsamını oldukça net cümlelerle ifade etmelisiniz ve vekaletin genel ifadeler içermesinden kaçınmalısınız. Bir tek gerçekleşecek işlem üstüne vekalet vermek iyi bir yöntem olabilir. Gene de bu mevzuda yeteri kadar data sahibi olmayan kişiler, bir tek tek bir satış işlemi yapmak istediği halde, genel vekaletname düzenletme hatasını yapabilir. Normalde noter çalışanları size “Hangi işlemi yapacaksınız?” tarzında bir sual sorarak, vekaletnamenin yetkilerini kısıtlandırmanız yönünde adım atarlar. Sadece tek bir satış işlemi için vekalet vermek istediğiniz halde genel ifadelerle vekalet verirseniz ve noter çalışanları sizi sorgulamadan genel bir vekalet düzenleyip talebinizi onaylarsa, bu durumda hatalı bir işlem gerçekleştirmiş olmuş olursunuz.

Tapu Vekaleti İle Neler Yapılabilir?

Verilen tapu vekaletnamesinde hangi işlemler belirtildiyse vekalet alan şahıs bir tek o belirtilen tapu işlemlerini yapabilir. Söz mevzusu tapu vekaletinde eğer bir tek konut satışı için vekalet alan tarafa izin veriliyorsa, bir tek konut satışı yapılabilir. Eğer vekaletnamede kira işlemi yetkisi veriliyorsa, tapu vekaleti alan şahıs bir tek kiralama işlemi yapabilir. Ek olarak mesela vekaleti alan kişinin ipotek ya da kat karşılığı inşaat şeklinde mevzularda işlem yapabilmesi için, verilen vekalette bu mevzulara değinilmiş olması gerekmektedir.

Satış haricinde, tapu varlığının gerektirdiği işlemleri tamamlanması için de tapu vekaleti verilebilmektedir. Mesela tapunuzla ilgili giderilmesi ihtiyaç duyulan bir mesele ortaya çıktıysa ve bu problemi çözmek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gitmeniz gerekiyorsa, hem de işleriniz dolayısıyla bu problemi çözme fırsatı bulamıyorsanız, uygun birisine tapu vekaleti vererek, problemi sizin adınıza o kişinin çözmesini sağlayabilirsiniz.

tapu vekalet ücreti 2020Tapu Vekaletinde Hangi Mevzular Kapsam Dışıdır?

Tapu vekalet tutarı 2020 mevzusuna geçmeden ilkin tapu vekaleti hakkında data vermeye devam ediyoruz ve tapu vekaletinde hangi mevzular kapsam dışı mevzusuna değinerek yazımızı sürdürüyoruz.

Tapu vekaletinde “bilhassa yetki atanmadığı sürece” kapsam haricinde olan bazı mevzular vardır. Eğer o tapu vekaletinde taşınmazın devredilmesine, ya da vekaleti alan kişinin hak iddia edebileceğine yönelik bilgiler yer almıyorsa, vekaleti alan şahıs ne bir hak iddia edebilir, ne de taşınmazı devredebilir. Ek olarak aynı şekilde “bilhassa yetki atanmadığı sürece” yapılamayacak işlemler şunlardır:

 • Hak iddia edilemez, dava açılamaz, hakeme başvurulamaz
 • Kefil olunamaz, bağış yapılamaz, tapu anlaşmazlığı durumunda anlaşmaya varılamaz
 • İflas ya da iflasın ertelenmesi taleplerinde bulunulamaz

Tapu Vekaleti Iyi mi Düzenlenir?

Tapu vekaletinin düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan belgeler, vekaleti gerçek kişinin mi yoksa tüzel kişinin mi düzenlemiş olduğu bilgisine nazaran değişim gösterir. Gerçek kişilerin düzenleteceği tapu vekaleti için lüzumlu belgeler şunlardır:

 • Vekalet verecek kişinin kimlik ve son altı ayda çekilmiş iki tane fotoğraf ibrazı
 • Vekaleti alacak kişiye ilişkin kimlik detayları

Tüzel kişilerin tapu vekaleti düzenletmesi için lüzumlu olan evraklar ise şunlardır:

 • Tüzel kişiliğin ilgili konudaki yetkilisinden alınan imza sirküleri,
 • Ek olarak yetkili kişinin kimliği ve talimatlarını içeren belge ibrazı

Bu belgelerle beraber en yakın notere giderek tapu vekaleti düzenletebilirsiniz. Noter onayından sonrasında vekil atama işlemi tamamlanmaktadır. Eğer alacağınız vekaletname yurt haricinde kullanılacak ise, belgenin o ülkenin diline yeminli tercüman tarafınca çeviri edilmesi unutulmamalıdır.

Kimler Tapu Vekaleti Verebilir?

Tüm tapu sahipleri, kimliklerini ve son altı 6 içinde çekilmiş fotoğraflarını ibraz ettikleri takdirde en yakın noterlikten tapu vekaleti verebilirler. Başka ülkelerde alınan-verilen vekaletlerin vatanımızda geçerli olup olmadığı ve hangi koşullarda geçerli olduğu ya da vatanımızda alınan-verilen vekaletlerin başka ülkelerde geçerli olup olmadığı ve hangi koşullarda geçerli olduğu ile ilgili bilgiye ihtiyacınız var ise ustalaşmış bir avukata danışmanızı şiddetli tavsiye ederiz.

Noterde Vekalet Verecek Şahıs Türkçe Bilmiyorsa Ne Olur?

Noterde vekalet verecek şahıs Türkçe bilmiyorsa noterlikte evvel hazır bulunan yeminli tercümandan yardım alabilmektedir. Noterliklere kişilerin kendi tercümanlarını götürmesi kabul görmemektedir.

Noterden Verilen Tapu Vekaleti Iyi mi İptal Edilir?

Tapu vekaletini iptal etmek için bazı belgelerle beraber notere giderek azilname düzenletmek gerekmektedir. Eğer notere gitmek imkanınız yoksa tapu dairesine de dilekçe verebilir ya da gönderebilirsiniz. Tapu sahibi tarafınca azil işlemi gerçekleştirildikten sonrasında vekalet verilen şahıs tapuda hiçbir işlem yapması imkansız. Ek olarak azil işleminin kısmi olması da mümkündür. Tapu vekaletinde kısmi azil işlemi, vekil olan kişinin tapuyla ilgili bir tek belirli işlemler yapmasını kısıtlamak amacıyla uygulanıyor.

Tapu Vekaleti İptal (Azil) Başvurusunu Hangi Kuruma Yapmak Daha Mantıklı?

Bazı kişilerin aklına organik olarak tapu vekalet iptal (azil) başvurusunu hangi kuruma yapmanın daha mantıklı olduğu sorusu geliyor. Bu probleminin oldukça net bir cevabı var. Tapu dairesine vekillerin azline yönelik dilekçe vermek daha etkili bir yoldur. Bundan dolayı noterden düzenleteceğiniz tapu iptal belgesi (azilname) vekil kişiye ulaşana kadar, kişinin vekaleti sürmektedir. Bu yüzden iptal başvurusunu tapu dairesine yapmak daha mantıklı bir yol olabilir.

Tapu Müdürlüklerinde Tapu Vekalet Azli Gerçekleştirilir Mi 2020?

Evet, 2020 senesinde tapu müdürlüklerinde tapu vekaleti azledilebiliyor. Hatta derhal işleme konacağı için tapu vekaleti iptal işlemini tapu müdürlüklerinde yapmak daha mantıklıdır. Bu işlemi noterde yapmış olursanız, noter; ilgili azil kararını vekil olan kişiye ulaştırana kadar, vekil şahıs haklarını kullanmaya devam edeceği için mesele yaşamanız olasılık dahilindedir.

Tapu Vekaleti Azil İşlemi İçin Lüzumlu Evraklar Nedir?

Tapu vekaleti azil işleminin gerçekleşmesi için bazı belgeleri toparlamanız gerekmektedir.

 • Tapu sahibinin nüfus cüzdanı
 • İptal edilecek vekaletin düzenlenmiş olduğu noterliğin adı ve numarası ile vekalet zamanı
 • Eğer mevcutsa eski vekaletnamenin fotokopisi
 • Azledilecek kişiye ilişkin bilgiler (ad, soyad, kimlik numarası ve adres)

Bu data ve belgelerle beraber notere ya da tapu müdürlüğüne başvurduğunuz takdirde azil işlemi gerçekleştirilmektedir.

Tapu Vekaletinde Dikkat Edilmesi Ihtiyaç duyulan Bazı Mühim Ayrıntılar

Tapu vekaleti vereceğiniz ya da alacağınız vakit, dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan bazı oldukça mühim ayrıntılar vardır. Tapu vekaleti gerçekleştirecek kişilerin bu ayrıntılara oldukça dikkat etmesi gerekmektedir.

Tapu vekaleti verecek kişiler açısından dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan noktalar:

 • Vekalet alacak kişiye hakikaten güvenmiyorsanız, tapu vekaleti vermeyin. Tapu vekaleti ciddi sorumluluklar doğurabilecek bir işlemdir.
 • Genel ifadeler kullanmaktan kaçının. Vekaletname düzenletirken verdiğiniz yetkileri oldukça açık bir halde ifade edin ve düzenlenen vekalet örneğini deneyin. Eğer sizin vekaletnamede yer almasını istemediğiniz bir yetki söz mevzusu ise o yetkiyi kaldırtın.
 • Yetki verilecek gayrimenkulün yer almış olduğu bölgeyi olabildiğince kısıtlayarak, hatta açık adres vererek tanım edin.
 • Vekalet verilecek mevzuyu tanım ederken açık olun: “su ve elektrik aboneliğini tamamlaması mevzusunda yetki”
 • Tapu vekaletini tarih ve şartlar bakımından olabildiğince sınırlandırın.
 • Tapu işlemlerinde vekilin avukat ya da emlak müşaviri olması güvenliğiniz açısından daha doğru olabilir. Bir tek işinin ehli ustalaşmış kişilere vekalet vermenizi tavsiye ederiz.
 • Eğer vekalet yurt haricinde kullanılacak ise vekaletin kullanılacak ülkenin diline yeminli tercüman tarafınca çevrilmesi gerekmektedir.

Tapu vekaleti alacak kişiler için bilgiler:

 • Bilhassa tapu satışı şeklinde işlemlerde, vekalet aldığınız şahıs, vekaletnameye aykırı gelebilecek şeyler istiyorsa, bu işlemleri gerçekleştirmeyin.
 • Gene bilhassa satış işlemlerinde, teslim aldığınız tutarın, yaptığınız satışın ve tüm işlemlerin tapu vekaletine uygun şekilde yapıldığından güvenilir olun ve belgelerle bu işlemleri destekleyin.

İki taraf de ilgilendiriyor bilgiler:

 • Vekaletnamede vakit aşımı yoktur. Bir kez sınırsız verilen vekalet on beş yıl sonrasında bile kullanılabilir. Sadece her beş ya da on yılda bir vekaletin yenilenmesinde yarar vardır.
 • Taraflardan bir tanesinin batkı, ölüm ya da akıl sağlığını yitirme durumlarından bir tanesini yaşaması durumunda vekalet sonlanır
 • Vekil olan şahıs vekaletten çekilme edebilmektedir.
 • Her tapu dairesinde kabul görmesi için vekaletnameyi bağlı bulunduğunuz tapu dairesinden “Aslı Gibidir” şeklinde onaylatmanız gerekebilir.
 • Vekaletname zarar görürse yenisini noterlikten temin edebilirsiniz.
 • Vekilin vekaletnamede olmayan yetkileri kullandığını tespit ederseniz derhal dava açmanız gerekir.

Eğer yukarıdaki bilgilere dikkat etmez ve tapu vekaletnamesini ciddiyetle düzenletmezseniz, noterden sonraki istikametinizin mahkeme olması ihtimaller içindedir. Vekalet her insana verilmez. Eğer tapu vekaleti verdiğiniz şahıs fena amaçlı ise tapu vekaleti verme esnasında açık bıraktığınız bazı noktaları hedef alarak size zarar vermek isteyecektir.

Tapu Satış Vekalet Verme Tutarı 2020

Tapu vekalet tutarı 2020 senesinde hemen hemen zamlanmadı. 2020 senesinde uygulanan noter ücret tarifesinin 2020 yılının Mart ayına kadar geçerlilik göstereceği biliniyor. Dolayısıyla 2020 Mart ayından ilkin tapu vekalet tutarına herhangi bir zam gelmesi beklenmiyor. Şu anda noterliklerde tapu vekalet işlemleri 90 TL ile 150 TL içinde değişen ücretlerle yaptırılabiliyor. Sadece genel vekalet vermeyi tercih ederseniz 200 TL ile 500 TL içinde ücret ödemeniz gerekebilir. Bu aşamada verdiğiniz vekalet türünün önemi büyüktür. Notere gittiğinizde bir tek yapılacak işlemle ilgili vekalet vermeniz hem noter harcamasının düşmesine niçin olacak, hem de sizin mağdur olmanızı engelleyecektir.

Noter Ev Satış Vekalet Tutarı 2020

Noter ev satış vekalet tutarı, öteki tapu satışlarında olduğu şeklinde 90 TL ile 150 TL içinde değişmektedir. Vereceğiniz vekaletin kapsamına nazaran tapu vekalet tutarının artıp azalabileceğini lütfen ihmal etmeyin.

Avukata Vekalet Verme Tutarı 2020

Bu ücretin bayağı kişilere tapu vekaleti verme ücretinden farkı yoktur. Avukata verilen tapu vekalet tutarı 2020 senesinde 90 TL ile 150 TL içinde değişmektedir. Tapu vekaletini ustalaşmış bir avukata ya da emlak danışmanına verebilirsiniz.

Vekaleti vereceğiniz şahıs alanında ustalaşmış de olsa, noterde vekalet işlemini gerçekleştirirken vekaletin sınırlarını iyi belirlemenizi tavsiye ederiz. Çerçevesi net bir halde ifade edilmemiş vekaletler, ustalaşmış bir avukata ya da emlak müşavirine verilmiş olsa bile ileride birçok mesele yaşamanıza niçin olabilir. Mahkemelerde bu durumun birçok örneği vardır. Vekalet sürecinden mağdur olan kişiler soluğu sonrasında mahkemelerde almak zorunda kalmaktadır.

Tapu Vekalet Tutarı 2020 Senesinde Artacak Mı?

2020 yılının gelmesiyle beraber enflasyon oranının zam farkı olarak birçok hizmete yansıması, tapu vekalet tutarı 2020 senesinde zamlanacak mı sorusunu bununla beraber getiriyor. Tapu vekalet tutarı şu an için 2020 Mart ayından bu yana değişmedi ve zamlanmadı. Sadece yeni noterlik ücret tarifesinin 2020 yılının Mart ayında zamlı olarak yayınlanması umut ediliyor. Yeni tarife kararını her yıl Türkiye Noterler Birliği mart ayında veriyor ve verilen karar bir yıl geçerli oluyor.

Eğer tapu ile ilgili vekalet vermeniz ihtiyaç duyulan bir mevzu var ise bu vekalet işlemini şu anda yapmanız sizin için daha karlı bir hareket olabilir. Bundan dolayı tekrardan değerleme oranı kapsamında tapu vekalet ücretlerinin Mart 2020 tarihinde minimum %20 civarı artış göstermesi umut ediliyor. Her ne kadar tapu vekalet tutarı, genel vekalet tutarına nazaran oldukça uygun fiyatlı olsa da, zam uygulanmadan tapu vekalet verme işlemini gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir